top of page

RETHINKING ECONOMICS DANMARK

Om RE:DK

Vi fremmer pluralisme på økonomiske institutter i Danmark for at fremme den frie vidensudvikling og kritiske tænkning iht. gængse akademiske principper. Det 21. århundrede har nye politiske udfordringer, hvor pluralismen kan bidrage til at fremtidens økonomer bedst muligt kan medvirke til samfundsudviklingen. Den økonomiske videnskab er en socialvidenskab og derfor ikke i stand til at give eksakte og permanente svar.

Historie

I hhv. 2011 og 2012 opstod studenterbevægelser på økonomistudierne ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Uden kendskab til hinandens studier eller koordination imellem de to institutter, reagerede de studerende på et pensum de fandt mangelfuldt, ved at arrangere supplerende undervisning og læsegrupper for de studerende.

I maj 2014 var den århusianske studentergruppe, Det Samfundsøkonomiske Selskab, medunderskriver af et internationalt opråb sammen med lignende studentergrupper ved økonomiuddannelser i 14 lande. Opråbet blev bragt i adskillige nationale og internationale nyhedsmedier, og blev samtidig startskuddet til et internationalt samarbejde mellem studentergrupperne. Netværket bag opråbet kaldte sig dengang ISIPE. Fælles for studentergrupperne var at de alle var opstået spontant og samtidigt ved diverse universiteter rundt i verden, uden nogen central koordination.

 

Det internationale opråb ramte en nerve hos mange økonomistuderende. Individer på samme institut fandt hinanden og startede nye studentergrupper som også tilsluttede sig ISIPE-netværket.

 

En af medforfatterne til det internationale opråb var den engelske paraplyorganisation, Rethinking Economics (RE), som havde eksisteret siden 2012. Siden det internationale opråb har de fleste af studentergrupperne tilsluttet sig RE med et ønske om mere samarbejde, da økonomiuddannelserne er så ensartede i det meste af verden. Begge de danske studentergrupper tilsluttede sig RE, først den københavnske gruppe, Kritiske Politter i år 2015, og siden den århusianske gruppe, DSS i år 2016.

 

I 2018 beslutter medlemmer af Kritiske Politter at starte et nationalt netværk som bindeled mellem de lokale grupper i Danmark og det internationale netværk. Det førte til lanceringen af Rethinking Economics Danmark, som blev stiftet i november 2018.

bottom of page