top of page

DET KLIMAØKONOMISKE NETVÆRK

Vi er lige nu ved at opstarte et netværk for organisationer, der gerne vil lære mere om, hvordan de kan anvende ny økonomisk tænkning i deres arbejde med klima og miljø. Netværket opstartes efter sommer med første mødegang i september.

På få områder er økonomernes indflydelse på politik mere tydelig, end når det kommer til klimaet. Mens Danmark er et af de lande, der udleder og bruger mest af jordens knappe ressourcer pr. indbygger, mener økonomer og politikere, at klimakrisen kan løses igennem CO2-kvoter og det frie markeds kræfter, som ikke vil stå i vejen for målet om vækst i den danske økonomi. Problemet er imidlertid, at løsningen på de problemstillinger vi i dag står overfor, er umulig at prissætte i en regnemodel. Konsekvenserne ved at ignorere problemerne er irreversible, og vil blot sætte et yderligere pres på vedligeholdelse af  velfærdssamfundet.

Det økonomiske felt anser sig selv som en politisk neutral og objektiv videnskab, og deres evne til at sætte alt på formel og levere entydige svar og målbare resultater passer godt ind i det nuværende politiske system. Men som socialvidenskab er økonomien ikke i stand til at levere eksakte svar. Men økonomernes status i det politiske system gør det svært at deltage i debatten om økonomiens rolle i den grønne omstilling. Det har Rethinking Economics Danmark tænkt sig at gøre op med. 

Hvordan engagerer vi flere i debatten om økonomiens rolle i den grønne omstilling?

Rethinking Economics Danmark vil samle en gruppe af organisationer med et bæredygtigt formål i et gensidigt netværk, der sammen skal finde ud af, hvad der skal til for at få flere til at engagere sig i debatten om økonomiens rolle i klimakampen. Mens vi i Rethinking Economics Danmark kan bidrage med et kritisk blik på mainstreamøkonomers forældede dogmer om profit og prissætning, og komme med alternative tilgange til den konventionelle økonomiske tænkning, har vi brug for at forene denne viden med, hvordan denne kan blive gjort lettere tilgængelig.

KONTAKT

For mere information eller ønske om at deltage i netværket kan projektkoordinator Naja Karoline Heuch kontaktes på

naja@rethinkeconomics.org // 27625200

bottom of page