top of page

INGE RØPKE-AWARDEN

Rethinking Economics Danmark hylder Danmarks første økologiske økonom med uddelingen af Inge Røpke-Awarden – et legat på 5.000 kr, der gives til en studerende, der har skrevet det bedste speciale indenfor økologisk økonomi.

For at tilmelde dig konkurrencen skal du indsende dit speciale til kontakt@rethinkeconomics.org inden d. 1/7 med overskriften

‘Inge Røpke-Award 2023’.

Studerende fra alle landets universiteter og uddannelser, der er dimitteret fra efteråret 2022 til sommeren 2023, er velkomne til at deltage. Prisen overrækkes i starten af efteråret 2023.

Økologisk økonomi er et tværfagligt, videnskabeligt felt, der går på tværs af samfunds-, natur- og humanvidenskaberne. Grundtanken  i økologisk økonomi er at forstå økonomien som indlejret i jordens biofysiske sfære, snarere end at være adskilt fra den.

Vi mennesker er afhængige af vores omgivelser for overlevelse, så hvis vores forbrug overstiger jordens ressourcer, risikerer vi at ødelægge forudsætningerne for menneskets liv på Jorden. Økologisk økonomi har derfor fokus på at begrænse vores ressourceforbrug og adskiller sig derfor fra miljøøkonomien, der lægger vægt på markedskræfter som vejen ud af klimakrisen.

Add a heading.jpg
alexander-abero-OypnYfdiQgg-unsplash.jpg

Med prisen vil Rethinking Economics Danmark videreføre og hylde den økologisk økonomiske tradition, som professor emerita Inge Røpke har bedret og udbedret i sin tid som forsker på Aalborg Universitet. Prisen skal desuden opfordre flere studerende til at beskæftige sig med dette område af økonomifaget, og dermed sætte et større fokus på, hvordan vi kan skabe et bedre samfund i fremtiden – uden at det er på bekostning af de planetære grænser.

I år er første gang awarden officielt uddeles. Den blev i 2022 uddelt til Inge Røpke som tak for hendes livslange indsats med forskningen indenfor økologisk økonomi.

Konkurrencen er sponsoreret af

bottom of page