Medlemsgrupper

Kritiske Politter

Grundlagt 2011

 

Kritiske Politter er en forening for nuværende og tidligere cand.polit.-studerende på Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Foreningen blev oprettet i 2011 af økonomistuderende, som mente, at studiet var blevet for snæversynet - særligt set i kontekst af finanskrisen i 2008. I dag består foreningen af engagerede økonomistuderende, der mødes regelmæssigt for at diskutere økonomi som videnskab og planlægge forskellige faglige begivenheder. Foreningens mål er at sprede budskabet om pluralisme samt øge kendskab til sider af økonomividenskaben, der ikke nødvendigvis dækkes i undervisningen.

 

Kontakt: kritiske.politter@gmail.com 

Det samfundsøkonomiske Selskab

Grundlagt 2013
 

Det Samfundsøkonomiske Selskab (DSS) er en forening drevet af studerende på Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, som løbende arrangerer en række oplæg og debatter med fokus økonomisk teori, der ikke altid indgår i den gængse undervisning på vores uddannelse. Disse debatter og arrangementer kunne tage udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, som f.eks. hvordan vi skal modellere sammenspillet mellem økonomi og klima, eller mere grundlæggende antagelser i økonomisk teori, som f.eks. hvorvidt det er rimelig antagelse at alle økonomiske agenter er rationelle, og hvad der sker hvis vi bryder med denne antagelse.

 

Kontakt: dss@dssaarhus.dk

Business Unusual

Grundlagt 2019

 

CBS Business Unusual is a student society that works for promoting economic pluralism and critical thinking in terms of economic disciplines and alternative business models. We introduce students to a wider economic pallet that we believe can prepare students to meet the challenges that lies ahead in their professional life while creating a social impact.

 

Kontakt: businessunusual@cbsstudents.dk 

Hvem er Rethinking Economics Danmark?

RE:DK er et netværk for økonomer, studerende og andre med en økonomifaglig interesse. Foreningen arbejder for pluralisme på økonomiuddannelserne og i økonomifaget generelt, både teoretisk, metodisk og tværfagligt. RE:DK fremmer ikke nogen specifik teori eller ét politisk ståsted.

  • Facebook
  • Twitter
68686016_502471997184499_808842153440785